-A A +A
panorama

Zubria obora v Topoľčiankach

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Vzdialenosť: 
40km

Poslaním zubrej zvernice bolo prispieť k záchrane Zubra hôrneho pred vyhynutím, pretože v čase jej vzniku žilo na celom svete iba 150 jedincov tohto druhu. Zubria zvernica má výmeru 140 ha, z toho vlastné chovateľské jadro má výmeru 27 ha, zostávajúcu časť zvernice zaberá ochranné pásmo. V zubrej zvernice môžete kŕmiť tieto zvieratá alebo obdivovať okolitú prírodu.

Web: http://www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=1&cat=0513&llt=6&idp=22701