-A A +A
panorama

Arborétum Mlyňany

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Vzdialenosť: 
27km

Nádherné arborétum vhodné na ľahkú prechádzku na oddych. Nachádza sa tu vyše 2300 druhov vzácnych cudzokrajných drevín. Charakteristickou črtou parku je rozsiahle zastúpenie stálozelených drevín. Tieto majú svoj pôvod v rôznych, klimaticky odlišných častiach sveta.

Web: http://www.arboretum.sav.sk/