Program rokovania OZ 01.02. 2019 o 18:00 h v Kultúrnom dome v Trávnici