Zmluva č. 561/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry