FS Trávničanka na prehliadke seniorských speváckych súborov 12.09. 2015 v Žitavanoch.