-A A +A
panorama

Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)

Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa Typ dokumentu Číslo dokumentu / Predmet zákazky Dodávateľ Hodnota Príloha
28.09.2012 - 15:41 Faktúra 2012/250 Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 68.62€
28.09.2012 - 15:37 Faktúra 2012/249 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nové Zámky, Ľanová 19, Nové Zámky 53.87€
28.09.2012 - 15:32 Faktúra 2012/248 VESTAM COMPANY, Dvorčianska 59, Nitra 85480.22€
28.09.2012 - 15:25 Faktúra 2012/246 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 24.05€
28.09.2012 - 15:24 Faktúra 2012/235 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 19.00€
28.09.2012 - 15:23 Faktúra 2012/245 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 9.99€
28.09.2012 - 15:22 Faktúra 2012/234 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 -19.00€
28.09.2012 - 15:21 Faktúra 2012/244 Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 55.69€
28.09.2012 - 15:20 Faktúra 2012/233 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 -13.12€
28.09.2012 - 14:59 Faktúra 2012/241 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 1118.28€
28.09.2012 - 14:56 Faktúra 2012/240 Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, Nové Zámky 1022.19€
28.09.2012 - 14:52 Faktúra 2012/238 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 29.03€
28.09.2012 - 14:49 Faktúra 2012/237 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 42.91€
28.09.2012 - 14:36 Faktúra 2012/236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 19.00€
28.09.2012 - 14:27 Faktúra 2012/234 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 -19.00€
28.09.2012 - 14:24 Faktúra 2012/233 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 -13.12€
28.09.2012 - 14:18 Faktúra 2012/231 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 296.00€
14.09.2012 - 09:54 Faktúra 2012/229 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A ,Bratislava 112.40€
14.09.2012 - 09:52 Faktúra 2012/228 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nové Zámky, Ľanová 19, Nové Zámky 6.31€
14.09.2012 - 09:49 Faktúra 2012/227 Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 35.93€
14.09.2012 - 09:27 Faktúra 2012/226 Jaroslav Gál, Hlavná 432/47, Trávnica 65.00€
14.09.2012 - 09:22 Faktúra 2012/225 Jaroslav Gál, Hlavná 432/47, Trávnica 183.44€
14.09.2012 - 09:19 Faktúra 2012/224 Jaroslav Gál, Hlavná 432/47, Trávnica 78.50€
14.09.2012 - 09:15 Faktúra 2012/223 Jaroslav Gál, Hlavná 432/47, Trávnica 485.00€
14.09.2012 - 09:12 Faktúra 2012/222 Jaroslav Gál, Hlavná 432/47, Trávnica 534.30€