-A A +A
panorama

Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)

Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa Typ dokumentu Číslo dokumentu / Predmet zákazky Dodávateľ Hodnota Príloha
31.01.2013 - 14:09 Zmluva Dodatok č.1/2013 k zmluve o dielo č. 47-Trávnica/2011 Brantner Nové Záky, s.r.o., Viničná 23, Nové Zámky
31.01.2013 - 13:25 Faktúra 2013/16 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava 26 17.00€
31.01.2013 - 12:11 Faktúra 2013/15 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava 26 17.00€
31.01.2013 - 11:52 Faktúra 2013/13 KEO, s.r.o., Poľná 991 06 Záhorce 13.50€
31.01.2013 - 11:05 Faktúra 2013/4 ZŠsMŠ Trávnica, 941 46 Trávnica 1701.16€
30.01.2013 - 11:51 Faktúra 2013/3 Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy, Farská 7, Nitra 6.00€
20.01.2013 - 10:55 Faktúra 2013/2 DOXX -Stravné lístky, spol. sr.o., Kálov 356, Žilina 1502.38€
20.01.2013 - 10:49 Faktúra 2013/1 Lazar Conzulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava 12.00€
02.01.2013 - 11:20 Faktúra 2012/346 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 61.85€
02.01.2013 - 11:07 Faktúra 2012/340 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A ,Bratislava 103.10€
02.01.2013 - 10:32 Faktúra 2012/347 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 6.31€
02.01.2013 - 10:29 Faktúra 2012/345 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 10.09€
02.01.2013 - 10:27 Faktúra 2012/344 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 64.37€
02.01.2013 - 10:25 Faktúra 2012/343 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 26.51€
02.01.2013 - 10:23 Faktúra 2012/342 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 45.43€
02.01.2013 - 10:20 Faktúra 2012/341 Zoltán Tóth SHR, Pozba č. 32 72.00€
27.12.2012 - 10:02 Faktúra 2012/331 MAS Združenie Termál, M.R. Štefánika 1, Maňa 21.51€
27.12.2012 - 09:58 Faktúra 2013/339 Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava 25.00€
27.12.2012 - 09:56 Faktúra 2012/329 TIM IS, s.r.o., Kulačská 7, Dunajská Streda 3672.20€
27.12.2012 - 09:51 Faktúra 2012/328 KEO, s.r.o., Poľná 151/5, Záhorce 249.84€
27.12.2012 - 09:40 Faktúra 2012/338 Potraviny JANA - Návojský Igor, Potraviny JANA, Trávnica 630 32.84€
27.12.2012 - 09:30 Faktúra 2013/337 Potraviny JANA - Návojský Igor, Potraviny JANA, Trávnica 630 95.34€
27.12.2012 - 09:27 Faktúra 2012/336 Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 30.94€
27.12.2012 - 09:23 Faktúra 2012/335 ZŠsMŠ Trávnica 1069.67€
27.12.2012 - 09:18 Faktúra 2012/333 mmcité2 s.r.o., Brnianska 2, 911 01 Trenčín 312.00€