-A A +A
panorama

Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)

Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa Typ dokumentu Číslo dokumentu / Predmet zákazky Dodávateľ Hodnota Príloha
14.11.2012 - 15:05 Faktúra 2012/294 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 35.34€
14.11.2012 - 14:17 Faktúra 2012/295 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 45.43€
14.11.2012 - 14:13 Faktúra 2012/293 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 65.63€
14.11.2012 - 14:10 Faktúra 2012/292 Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 76.13€
13.11.2012 - 15:09 Faktúra 2012/303 Beata Volšíková, Andovce 203, okr. Nové Zámky 400.00€
31.10.2012 - 12:27 Faktúra 2012/291 ZSE Distribúcia, a.s., čulenova 6, Bratislava 1 199.80€
31.10.2012 - 12:09 Faktúra 2012/290 ZŠsMŠ Trávnica 2004.66€
28.10.2012 - 12:55 Faktúra 2012/288 ZŠsMŠ Trávnica 161.70€
28.10.2012 - 12:06 Faktúra 2012/289 Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 18.05€
28.10.2012 - 12:02 Faktúra 2012/287 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 -25.48€
28.10.2012 - 12:00 Faktúra 2012/286 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 -25.48€
28.10.2012 - 11:57 Faktúra 2012/285 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A ,Bratislava 105.74€
28.10.2012 - 11:53 Faktúra 2012/284 Ing. Cápa Juraj, autorizovaný stav. inžinier, Bešeňovská cesta 9, Dvory nad Žitavou 2000.00€
25.10.2012 - 12:39 Faktúra 2012/282 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 25.25€
25.10.2012 - 12:20 Faktúra 2012/279 RH SOUND, s.r.o., Kollárová 1199, Vráble 57.60€
25.10.2012 - 11:51 Faktúra 2012/283 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 5.05€
25.10.2012 - 11:34 Faktúra 2012/280 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 16.56€
17.10.2012 - 18:02 Faktúra 2012/264 Jaroslav Gál, Hlavná 432/47, Trávnica 148.00€
16.10.2012 - 12:11 Faktúra 2012/276 Prillinger Slovensko s.r.o., Nádražná 32, Ivanka Pri Dunaji 28.98€
16.10.2012 - 11:27 Faktúra 2012/278 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina 1345.53€
16.10.2012 - 11:24 Faktúra 2012/277 Vaseková Oľga, ELPRESS, Pavlov dvor 18, Hurbanovo posta Bajc 68.50€
16.10.2012 - 10:55 Faktúra 2012/275 Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, Nové Zámky 693.01€
16.10.2012 - 10:50 Faktúra 2012/274 Peter Varga, Trávnica 297.50€
16.10.2012 - 10:43 Faktúra 2012/273 36557463 475.20€
16.10.2012 - 10:41 Faktúra 2012/272 Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 62.44€