-A A +A
panorama

Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)

Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa Typ dokumentu Číslo dokumentu / Predmet zákazky Dodávateľ Hodnota Príloha
14.12.2012 - 15:09 Faktúra 2012/317 Marianna Rajčoková, Šoltésovej 5, Nové Zámky 40.00€
14.12.2012 - 15:09 Faktúra 2012/318 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 296.00€
14.12.2012 - 15:09 Faktúra 2012/319 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 17.00€
14.12.2012 - 15:09 Faktúra 2012/320 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 17.00€
11.12.2012 - 15:27 Faktúra 2013/28 Peter Štrba ŠTRBA-COMPANY, Veľké Lovce 601, 941 42 Veľké Lovce 153.00€
11.12.2012 - 15:26 Faktúra 2013/27 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 49.52€
30.11.2012 - 16:09 Faktúra 2012/315 KEO, s.r.o., Poľná 151/5, Záhorce 136.00€
30.11.2012 - 15:11 Faktúra 2012/312 NICHOLTRACKT,s.r.o., Fiľakovská 24, Lučenec 1041.89€
30.11.2012 - 15:09 Faktúra 2012/305 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 6.31€
30.11.2012 - 15:09 Faktúra 2012/306 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 12.62€
30.11.2012 - 15:09 Faktúra 2012/307 Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 30.94€
30.11.2012 - 15:09 Faktúra 2012/309 GUBO, s.r.o., Bešeňov 623 126.00€
30.11.2012 - 15:09 Faktúra 2012/310 JUDr. Igor Kršiak, s.r.o., Kozmonautov 6, Nitra 50.90€
30.11.2012 - 15:09 Faktúra 2012/311 ORGECO, spol. s r.o., Bešeňovská cesta 7, Nové Zámky 234.12€
30.11.2012 - 15:09 Faktúra 2012/313 ZŠsMŠ Trávnica
30.11.2012 - 15:09 Faktúra 2012/314 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A ,Bratislava 99.71€
30.11.2012 - 15:09 Faktúra 2012/316 CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, Nitra 38.00€
23.11.2012 - 15:09 Faktúra 2012/302 Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, Nové Zámky 671.03€
23.11.2012 - 15:09 Faktúra 2012/304 Ing. Milan Feješ - RETLAK, Pečnianska 9, Bratislava 637.50€
14.11.2012 - 15:09 Faktúra 2012/296 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 296.00€
14.11.2012 - 15:09 Faktúra 2012/297 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 17.00€
14.11.2012 - 15:09 Faktúra 2012/298 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 17.00€
14.11.2012 - 15:09 Faktúra 2012/299 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 1118.28€
14.11.2012 - 15:09 Faktúra 2012/300 ORGECO, spol. s r.o., Bešeňovská cesta 7, Nové Zámky 336.79€
14.11.2012 - 15:09 Faktúra 2012/301 VLADAP Plus, s.r.o., č. 125, Dolný Ohaj 97.90€