-A A +A
panorama

VZN č. 4/2008

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Platné od: 
10.11.2008

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov BD 21 b.j.
 

Príloha: