-A A +A
panorama

Začaté správne konania podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Začaté správne konania:

14.03. 2019

Peter Gajdoš, Trávnica, Hlavná 20/77 žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Trávnica "C" registri.

 
21 Marec, 2019 (Celý deň)


31.01. 2019

Dagmar Mihálová, Trávnica, Hrobce 198/8 žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Trávnica "C" registri.

7 Február, 2019 (Celý deň)


05.12. 2018

Peter Procházka, Trávnica, Hlavná 443/40 žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Trávnica "C" registri.

12 December, 2018 (Celý deň)


10.11. 2018

Alžbeta Ivanová, Trávnica, Pod Zoborom 495/14 žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Trávnica "C" registri.

17 November, 2018 (Celý deň)


10.10. 2018

Mária Mudráková, Trávnica, Hornohájska 294/5 žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov  v k.ú. Trávanica  "C" registri.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, a to písomne na adresu: Obec Trávnica, Hlavná 37/65, Trávnica, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresu obec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

17 Október, 2018 (Celý deň)


02.07. 2018

Marián Návojský, Veľká Maňa, Dolinská 2 žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov  v k.ú. Trávanica  "C" registri.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, a to písomne na adresu: Obec Trávnica, Hlavná 37/65, Trávnica, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresu obec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

 

 

9 Júl, 2018 (Celý deň)


21.03. 2018

Anna Pašková - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. Dreviny sa nachadzajú v k.ú. Trávnica.

Lehota na podanie: 7 dní, potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnia, Hlavná 37/65, Trávnia, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresuobec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

27 Marec, 2018 (Celý deň)


19.03. 2018

Katarína Markusová - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. Dreviny sa nachadzajú v k.ú. Trávnica.

Lehota na podanie: 7 dní, potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnia, Hlavná 37/65, Trávnia, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresuobec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

25 Marec, 2018 (Celý deň)


12.02. 2018

Predmet konania: Marek Kadja, Trávnica, Brezová 530/10 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.  Dreviny sa nachádzajú v k.ú. Trávnica.

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnia, Hlavná 37/65, Trávnia, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresuobec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

18 Február, 2018 (Celý deň)


12.02. 2018

Predmet konania: RKC Farnosť Trávnica, Kostolná 132/3 - konanie podľa § 48 ods. 1  č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny - finančná náhrada spoločenskej hodnoty drevín - výrub v k.ú. Trávnica. 

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnia, Hlavná 37/65, Trávnia, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresuobec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

18 Február, 2018 (Celý deň)


15.11. 2017

Štefan Száraz 941 46  Trávnica, Veľká strana 62, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov  v k.ú. Trávanica  "C" registri.  

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, a to písomne na adresu: Obec Trávnica, Hlavná 37/65, Trávnica, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresu obec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

 
21 November, 2017 (Celý deň)


03.11. 2017

Stanislava Haluza, Jaroslava r. Václavová, 941 46  Trávnica, Brezová 570/50 žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov  v k.ú. Trávanica  "C" registri.  

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, a to písomne na adresu: Obec Trávnica, Hlavná 37/65, Trávnica, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresu obec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 9.10. 2017 (Celý deň)
9 November, 2017 (Celý deň)


14.02. 2017

COOP Jednota Žilina, s.d., 010 83  Žilina, Predmestská 71 žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov  v k.ú. Trávanica  "C" registri.  

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, a to písomne na adresu: Obec Trávnica, Hlavná 37/65, Trávnica, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresu obec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

20 Február, 2017 (Celý deň)


14.02. 2017

PhDr. Ľubor Gál Phd., 941 46  Trávnica, Cintorínska 647/28 žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002Z.z.  o ochrane prírody a krajiny v zenení neskorších predpisov v k.ú. Trávnica v "C" registri. 

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, a to písomne na adresu: Obec Trávnica, Hlavná 37/65, Trávnica, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresu obec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

20 Február, 2017 (Celý deň)


18.07. 2016

Predmet konania: Obec Podhájska, Podhájska Zdravotnícka 322/2 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

Dreviny sa nachádzajú v k.ú. Belek.

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, a to písomne na adresu: Obec Trávnica, Hlavná 37/65, Trávnica, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresu obec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

25 Júl, 2016 (Celý deň)


26.02. 2016

Predmet konania: Obec Podhájska, Podhájska, Zdravotnícka 332/2 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.  Dreviny sa nachádzajú v k.ú. Svätuša.

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnia, Hlavná 37/65, Trávnia, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresuobec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 

 03. marca 2016 (Celý deň)

3 Marec, 2016 (Celý deň)


26.02. 2016

Predmet konania: Obec Podhájska, Podhájska, Zdravotnícka 322/2 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.  Dreviny sa nachádzajú v k.ú. Svätuša.

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnia, Hlavná 37/65, Trávnia, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresuobec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 

 03. marca 2016 (Celý deň)

3 Marec, 2016 (Celý deň)


26.02. 2016

Predmet konania: Obec Podhájska, Podhájska Zdravotnícka 322/2 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.  Dreviny sa nachádzajú v k.ú. Belek.

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnia, Hlavná 37/65, Trávnia, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresuobec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 

 03. marca 2016 (Celý deň)

3 Marec, 2016 (Celý deň)


26.02. 2016

Predmet konania: Igor Gombík, Stupava, Bitúnková 6 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.  Dreviny sa nachádzajú v k.ú. Trávnica.

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnia, Hlavná 37/65, Trávnia, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresuobec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 

03. marca 2016 (Celý deň)

3 Marec, 2016 (Celý deň)


13.03. 2015

 

Stavba: Vedenie 2x 400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďúr (Stavebné povolenie vydané mestom ŠUrany).

 

Predmet konania: ENERGICO s.r.o. 831 03 Bratislava, Hálkova 16 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.  Dreviny sa nachádzajú v k.ú. Trávnica.

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnia, Hlavná 37/65, Trávnia, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresuobec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 

 19. marca 2015 (Celý deň)

19 Marec, 2015 (Celý deň)