-A A +A
panorama

Inštalácia monitorovacieho kamerového systému a jeho prevádzkovanie - „Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Obec Trávnica získala dotáciu z Obvodného úradu Nitra na základe „Zmluvy č. 19/NR/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality“ vo výške =5 000,- EUR. Dotácia bola obci poskytnutá na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality: „Inštalácia monitorovacieho kamerového systému a jeho prevádzkovanie“. Obec projekt spolufinancovala sumou 1477,- €, čo predstavuje 29,54 % spoluúčasť. Náklady projektu spolu sú: =6477,-€.  Nainštalované  boli  dve kamery, ktoré sú umiestnené v centre obce na križovatke ulíc Hlavná a Veľká strana. Križovatka, kde sú kamery umiestnené je vstupnou bránou do/z dediny v smere na  Podhájsku a na  Maňu (a späť) teda monitoruje pre obec situáciu s polohou strategického významu.

Kamerovým monitorovaním je možné odhaliť trestné činy alebo priestupky a prispieť k prevencii kriminality a  poriadku v obci.