-A A +A
panorama

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2019/2020

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Tešíme sa na nových žiakov Materskej školy v Trávnici. 

Zápis sa uskutoční 14.05. 2019 od 12,30 h- 14,30 h v budove materskej školy.

Ako sa stať naozajstným žiakom Materskej školy v Trávnici napovie príloha.

Prílohy: