-A A +A
panorama

Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu v obci Trávnica

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Vo volebnom okrsku č. 1 v obci Trávnica boli zistené tieto výsledky:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov  bol 932

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bol 176,  čo predstavuje 18,88 stotín percentnú účasť

Počet platných odovzdaných hlasov bol 174