-A A +A
panorama

Čistenie septika – nádrží a likvidácia tekutých odpadov.

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Obec Trávnica má zmluvného partnera na realizovanie vývozu splaškových vôd zo žúmp, ako aj o následnej likvidácii tekutých odpadov na Čističke odpadových vôd.

Čistenie žúmp a vývoz tekutých odpadov vykonáva p. Milan Čupák.

Kapacita fekálneho vozidla je: 8 m3

Kontakt: 0908 798 841