-A A +A
panorama

Zmluva o dielo

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dodávateľ: 
CENTAURY Plus s.r.o., Spojová 12, 974 04 Banská Bystrica
Popis: 
Dodanie a montáž nového umelého trávnika.
IČO: 
44654073
Hodnota: 
10332.00€
Hodnota je uvedená: 
vrátane DPH
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan