-A A +A
panorama

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002179

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dodávateľ: 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č.2, 812 72 Bratislava
Popis: 
Dotácia na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt Rekonštrukcia dobrovoľnej hasičskej zbrojnice obce Trávnica
IČO: 
00151866
Hodnota: 
30000.00€
Dátum doručenia faktúry: 
11 Október, 2018
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan