-A A +A
panorama

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dodávateľ: 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Popis: 
Zmena zmluvy
IČO: 
42 181 810
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan