-A A +A
panorama

Dodatok č. 1

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dodávateľ: 
Obec Radava, Obec Bardoňovo, Obec Trávnica, Obec Maňa
Popis: 
5. Obec Pozba - účastník zmluvy
Dátum doručenia faktúry: 
7 Apríl, 2019
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan