-A A +A
panorama

2019/60 - Dodatok č.1/2019 k Zmluve o dielo č. 47 - Trávnica / 2011

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dodávateľ: 
Brantner Nové Zámky, s.r.o.
Popis: 
Úprav v čl. 4. Cena predmetu zmluvy v Základnej zmluve vrátane jej dodatkov
IČO: 
31 440 291
Dátum doručenia faktúry: 
11 Február, 2019
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan