-A A +A
panorama

Symboly obce

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Odrazovým mostíkom k vzniku obecných symbolov je obecné pečatidlo z r. 1710, opis ktorého sa nachádza v Krajinskom archíve v Budapešti. Opis hovorí, že v pečatnom poli je vyryté čerieslo a lemeš v strede s hužvou, s hrotmi hore. Kruhopis pečatidla znie: *SIGILLVM PAGI. FVSS ANNO 1710*. Jeho odtlačky sa našli na dokumentoch z r. 1710 – 1784. Z listov z roku 1887 a 1890 je známa nápisová pečiatka obce, jej kruhopis znie: *BARS-FUSS* KOSZĚG.

Opis erbu: v modrom štíte nad zelenou trávnatou pažiťou strieborné obrátené radlice - čerieslo a lemeš.
Hlavný motív erbu, poľnohospodársky prvok(hlavné časti pluhu), je podľa pečatidla obce z r. 1710. Doplnením tohto prvku o trávnatý porast sa symbol stáva "hovoriacim" znakom Trávnice. Symboly boli navrhnuté v roku 1998 a boli schválené Heraldickou komisiou v roku 2001 a sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky.

Obecný erb


Opis vlajky: vlajku obce tvoria štyri pozdĺžne pruhy vo farbách bielej, zelenej, bielej a modrej. Vlajka je ukončená troma cípmi(dvomi zástrihmi).

Obecná vlajka

  • čerieslo - krájadlo na pluhu
  • lemeš - rezná časť pluhu