-A A +A
panorama
user warning: Expression #2 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'gdyb8ohe.n.created' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT query: SELECT DISTINCT n.nid, n.title, COUNT(n.nid) AS ncount FROM node n INNER JOIN term_node tn ON n.nid = tn.nid INNER JOIN node_access na ON na.nid = n.nid WHERE (na.grant_view >= 1 AND ((na.gid = 0 AND na.realm = 'all') OR (na.gid = 0 AND na.realm = 'content_access_author') OR (na.gid = 1 AND na.realm = 'content_access_rid'))) AND ( tn.tid IN ('19') AND n.type IN ('page') AND n.nid != 247 AND n.status = 1 AND n.moderate = 0 AND (n.language = '' OR n.language = 'sk') )GROUP BY n.nid, n.title, n.created ORDER BY ncount ASC, n.created DESC LIMIT 5 in /nfsmnt/hosting1_1/4/b/4b5c605d-4fa3-48f8-8c0a-e2b808cc1542/travnica.sk/web/modules/similarterms/similarterms.module on line 239.

Predpokladané podujatia

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Predpokladané podujatia v obci Trávnica v roku 2017

 

JANUÁR

 

 

13.1.

Divadelný súbor PLATAN - Richtárka

 

15.1.

Divadelný súbor PLATAM - Richtárka - premiéra

21.1.

Zábava 

 

FEBRUÁR

 

 

4.2.

Rodičovský ples

 

25.2.

Maškarný ples pre deti  ZRPŠ

 

MAREC

Výročné členské schôdze organizácií

 

 

Dobrovoľný odber krvi

 

APRÍL

 

 

16.4.

Divadelný súbor PLATAN - Richtárka

30.04.

Stavanie obecného mája

 

MÁJ

 

 

08.05.

DEŇ MATIEK

 

 

Turnaj v hokejbale

 

JÚL

 

 

2.7.

Turnaj o pohár starostov vo futbale

 

 

Dobrovoľný odber krvi

 

22.7.

Juliáles

 

AUGUST

 

 

 

Trávnický kotlík - súťaž vo varení gulášu

 

OKTÓBER

21.10.

Úcta k starším

 

NOVEMBER

Dobrovoľný odber krvi

 

DECEMBER

 

 

5.12.

Mikuláško

 

 

Trávnické vianočné trhy

 

 

Stolnotenisový turnaj

 

 

Návrhy na doplnenie podujatí budú prijaté na Obecnom úrade v pracovných dňoch, prípadne na zasadnutiach OZ.

ZA VŠETKY v obci realizované podujatia, prezentácie života dediny a všetky reprezentovania obce Trávnica v roku 2016 vyslovujeme občanom, členom organizácií, dobrovoľníkom, pedagógom, žiakom i sponzorom VĎAKU a VEREJNÉ UZNANIE.

V roku 2017 sa tešíme na ďalšiu spoluprácu so všetkými občanmi a združeniami, ktoré majú záujem o veci verejné a o život v našej Trávnici.