-A A +A
panorama

Ideme hrať ping-poooooong 06.04. 2019 o 16:00 v KD v Trávnici

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dátum a čas konania: 
6 Apríl, 2019 - 16:00 - 20:00

P O Z V Á N K A

Komisia vzdelávania, kultúry a športu Obecného zastupiteľstva v Trávnici

Vás všetkých srdečne pozýva

na oslavu Svetového  dňa  stolného  tenisu.

Zapojíme sa spoločne do celosvetovej akcie

... „Ideme hrať ping-poooooong....“, ktorá je jednou z mnohých športových aktivít

celoslovenského projektu

„Zober loptu, nie drogy!“

Dátum a čas konania:    6. apríl 2019  o 16.00 hodine

Miesto:                            kultúrny dom v Trávnici

Forma:  1.  Stolnotenisový súťažný turnaj

              2.  Nesúťažné stolnotenisové aktivity

TEŠÍME  SA  NA  VAŠU   ÚČASŤ

PRÍĎTE  STRÁVIŤ  PEKNÉ  ŠPORTOVÉ  POPOLUDNIE

Pre účastníkov bude zabezpečené občerstvenie a drobný upomienkový darček

 

Bližšie informácie Vám v prípade záujmu poskytnú členovia školskej, kultúrnej a športovej komisie Obecného zastupiteľstva v Trávnici: Anna Ivanová, Marian Ürge a Daniela Menčíková,  a tiež Anna Mičíková, zamestnankyňa Obecného úradu v Trávnici.