-A A +A
panorama

Vtáčia ríša Trávnice - kniha, ktorá približuje prírodu a život operencov v Trávnici

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Stáročia tu prítomná príroda je pre nás všetkých maľbou, každodenne tvoriacou nekonečne pekné obrazy, len je potrebné mať vnímavé oči, pozorovať rozumom a počúvať srdcom. To sa podarilo Trávničanovi, Martinovi Šabíkovi, ktorý objektívom fotoaparátu zachytil nádherné momenty života vtáčej ríše Trávnice. Fotografie vrcholovej kvality ponúkajú pohľad na krajinnú architektúru našej otčiny, kde pod oblúkom neba možno vidieť rôznosť druhov a obrazov života tu žijúcich či migrujúcich operencov. Výsledná podoba je z časti zaznamená v reprezentatívnej, erbovej knihe „Vtáčia ríša Trávnice“, ktorej autorom je Martin Šabík. Jeho fotografie prezentované na rôznych súťažiach oslovovali aj odbornú verejnosť. Zvlášť cenné je druhé miesto na medzinárodnej súťaži Interational Federation of Wildlife and natura Photography v kategórii cicavce s fotografiou Trávnickej líšky.Spoločný záujem, o okolité zaujímavé prostredie a autorova kniha Vtáčia ríša Trávnice predznamenali príchod vzácneho hosťa do Trávnice:  mons., ThDr. Jozefa Šelinga, PhD. riaditeľa Diecézneho Katechetického  úradu v Žiline, ktorý počas obecných osláv knihu Martina Šabíka „Vtáčia ríša Trávnice“ uviedol do priazne a pozornosti čitateľov.  Obaja páni sú členmi Slovenskej asociácie fotografov prírody.   Prvýkrát sa stretli asi v roku 2009 pri fotení Včelárikov zlatých vo Veľkých Lovciach odvtedy spolupracujú,  fotia zúčastňujú sa na rôznych foto-expedíciach. Autorovi, p. Martinovi Šabíkovi, blahoželáme a s hrdosťou na krásy našej domoviny ju, milí naši, ponúkame do Vašej pozornosti i priazne. Na obecnom úrade je možnosť si knihu zakúpiť v cene 8,- € a tak spoznať priestor i trasy vtáčích ciest, ktoré nad našimi ľudskými vedú.