-A A +A
panorama

Vianočná akadémia žiakov Základnej školy s materskou školou

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Srdečné vystúpenia detí v podobe spevu, tanca, scénok, hrania na hudobné nástroje svedčili o tom, že Vianoce sú sviatkami, na ktoré sa všetci tešíme.  Deti spolu s pedagógmi pripravili pestrý a hodnotný program. Fotografie napovedia...