-A A +A
panorama

Úspechy Trávnických hasičov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Trávnickí mladí dobrovoľní hasiči sa 6. júna.2014 zúčastnili hry Plameň v Palárikove. V konkurencii 13 mužstiev obsadili pekné 4 miesto.

Ďakujemetrénerom Ivanovi Smilkovi, Ľubošovi Kenderovi a chalanom  Adovi Gálovi, Patovi Rewayovi, Milošovi Ivanovi  za prípravu družstva na tuto súťaž, samozrejme aj veliteľovi p.Chudému a p.riaditeľke školy p.Ivanovej za podporu pri trénovaní a uvoľnení žiakov na túto súťaž.

Trávnické družstvo dobrovoľných hasičov sa zúčastnilo Obvodného kola DHZ v Rastislaviciach.

Po problémoch s technikou(„mašina“ v oprave)  a po  jednom  tréningu sa nám napokon podarilo vycestovať na súťaž. Konkurencia sa zišla ako každý rok silná 10 mužských družstiev, 2 ženské, 1 dorastenky, niektoré mužstva s novými strojmi, niektoré s repasovanými. Samozrejme odhodlanie nechýbalo, tréningové časy 27 s ukazovali zlepšenie oproti vlaňajšku, takže na nejaké to umiestnenie v prvej päťke sme dúfali.

Po prvej štafete nám rozhodcovia „nadelili“ 10 trestných sekúnd, sme nastúpili aj na opravnú, ktorá už bola bez trestných sekúnd časom 90s. Čo náš zaradilo na  5 miesto. Požiarny útok začal časmi našich súperov okolo 34s. Nakoniec (12 vylosované poradie) prišiel rad na náš. Nám sa útok  vydaril na výbornú, síce je ešte čo zlepšovať, ale po jednom tréningu to bolo super. Dosiahli sme čas 26s, tak ako náš najväčší super.

Po malej prestávke nasledovalo druhé kolo Požiarny útok a  zrazu sme patrili medzi favoritov.

Naši súperi nedokázali prekonať náš čas z prvého kola, nastupovali sme na druhé kolo s cieľom zlepšiť čas z prvého, tým zmazať 3s stratu na prvého, ktorú sme „nakúpili“ v štafete. V druhom kole sme dosiahli rovnaký čas 26s, žiaľ s mašiny sme už nedokázali dostať viac. Ale o to viac sme sa tešili z druhého miesta, a mohli začať zaslúžené oslavy.

Samozrejme boli tam aj chybičky chalanov, ale určite sme ich spravili menej ako naši súperi a o tom to je. Dokázali sme poraziť družstvá so silnejšími strojmi, ktoré majú špeciálne upravované, čo svedčí o charaktere tejto partie.

V neposlednom rade treba pochváliť a poďakovať rozhodcom z Trávnického DHZ, ktorí rozhodovali na tomto obvodnom kole DHZ.

Obec Trávnica za takéto reprezentovanie na úrovni všetkých generácií súčasníkov nemôže nevysloviť VĎAKU A UZNANIE, ako aj želanie ďalších úspechov a radosti z činnosti, ktorá našich hasičov na poli hasičského športu napĺňa, obohacuje a zaujíma.  Keďže predovšetkým prevencia vzniku požiarov je pilierom činnosti dobrovoľných hasičov v prílohe aktuálne pripájame informáciu     o "Ochrane úrody", ktorú vzhľadom k podmienkam pomaly začneme zberať z polí i zo záhrad. Nech nám tá, tohtoročná, úroda všetkým padne na úžitok, na radosť a nepoznáme obavy či trápenie, veď  naši predkovia nie náhodou múdro hovorili, že: Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán!"