-A A +A
panorama

Uplynulá sobota v Trávnici patrila HASIČOM

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

V prvú letnú sobotu 23.júna 2012 sa v Trávnici stretli hasiči z celého okresu. Práve tu sa súťažilo v rámci II. obvodného  kola previerky pripravenosti požiarnych družstiev, s pripomenutím si 130. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Trávnici.

Svojou návštevou nás poctili predstavitelia kraja a okresu:

  • pplk. Ing. Pavol Nereča, riaditeľ KR HaZZ Nitra
  • pplk. JUDr. František Jankovský, riaditeľ OR HaZZ Nové Zámky
  • Ing. Miloslav Čeleš, predseda OV DPO Nové Zámky
  • Ladislav Búcsi, riaditeľ OV DPO Nové Zámky
  • Angelika Javorková, veliteľka OV DPO Nové Zámky

Súťažiť prišli Dobrovoľné hasičské zbory z týchto obcí: Nitrianský Hrádok, Rastislavice, Čechy, Jasová, Šurany, Semerovo, Jatov, Palárikovo, Trávnica.