-A A +A
panorama

Trávnickí hasiči vyhodnotili svoju činnosť v končiacom sa roku 2016 a "kuli" plány do nadchádzajúceho roku 2017

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

46 členov tejto organizácie má zastúpenie v rôznych generáciách Trávničanov a rôznosť je typická aj pre ich profesionálne uplatnenie. Napriek týmto odlišnostiam majú všetci spoločný záujem o dobrovoľnícku činnosť pri výkone prevencie pred požiarmi, v hasičskom, a s príchodom zásahového vozidla Iveco Daily CAS 15, aj v záchrannom zbore.

Obec tak reprezentujú nielen v požiarnickom športe, ale aj v ostrých zásahoch pri záchrane životov ľudí a ohrozenom majetku, prípadne pri odstraňovaní živelných udalostí. Zručnosť a vedomosti v oblasti prevencie, profesionality hasičstva a záchranárstva získavajú aj absolvovaním odborných školení. Nechýbajú pri organizovaní celoobecných podujatí,  taktiež spolupracujú so školou a ostatnými organizáciami v obci.  V tomto roku sme sa rozlúčili s najstarším členom DHZ p. Jozefom Valachom. V zbore pôsobil a uniformu hasiča s hrdosťou nosil od roku 1971. Jeho usmiatu tvár si pamätáme aj v radoch členov Jednoty dôchodcov na Slovensku - miestneho odboru Trávnica. Česť jeho pamiatke. Stavovská príslušnosť k dobrovoľnosti, hasičstvu a záchranárstvu má  v Trávnici pevné korene, tradíciu. Táto aj v súčasnej dobe, neraz označovanej ako konzumnej, pretrváva a  naďalej pokračuje, čo nás v obci teší.

"Z každého rožku - trošku" - z aktivít Trávnických hasičov v roku 2016 (za dodanie vďaka p. Erichovi Potočnému):

SÚŤAŽE:

Obvodná súťaž v Semerove 5.6. 2016

Dorastenci 1. miesto
Muži  2. miesto

Súťaž Plameň v Jasovej 10.6.2016

umiestnenie: 6. miesto

Tréner Karol Závodský

Denná súťaž v Kozárovciach 2.7.2016 na pozvanie

Muži  2. Miesto

Denná súťaž v Rúbani 10.7.2016

Muži  6. miesto

Nočná súťaž v Jasovej 27.8.2016

Bez umiestnenia

 

Zásahy:

Vyslanie z Operačného strediska HaZZ Nitra.

8 zásahov celkom

1 x požiar poľa s obilím

1 x požiar auta

1 x požiar v obci Maňa, breh Žitavy

3 x rodinný dom

1 x kontajnery so šatstvom

1x technicky zásah, zapadnuté auto na poľnej ceste

 

Všetky zásahy boli úspešne zvládnuté, bez zranení našich členov

 

Pomoc pri podujatiach v obci

Stavanie mája

Riadenie dopravy počas Primícií a spoluorganizovanie tejto slávnosti

 

Školenia a cvičenia:

Organizácia školenia pre DHZO v Trávnici

Účasť na Taktickom cvičení zameranom na povodne a poskytovanie prvej pomoci zraneným osobám v Šuranoch spolu s HaZZ Šurany.

 

Povýšenia:

Veliteľ DHZO Trávnica Mgr. Ľuboš Kender povyšuje členov do hodností:

1)      Starší hasič - 10 členov

2)      Vrchný hasič – 6 členov

3)      Nadrotník – 4 členov

Prezídium DPO SR povyšuje členov DHZO Trávnica do hodností:

1)      Mladší inšpektor – 2 členov – Vincent Chudý a Karol Závodský

DHZO Trávnica prijala 4 nových členov do hodnosti - Hasič

K  dnešnému  dňu má DHZ Trávnica 46 aktívnych členov

Z toho 6 žien

11 členov Plameň- naši najmenší Hasiči

Výročná členská schôdza schválila Predsedu DHZO Trávnica p. Potočného ako delegáta s hlasom rozhodujúcim na okresné valné zhromaždenie delegátov DHZ OV DPO Nové Zámky.