-A A +A
panorama

Sviatok patróna vinohradníkov v znamení zrekonštruovanej sochy a podstavca sochy sv. Urbana v trávnických vinohradoch

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

     V lokalite trávnických viníc za vstupnou bránou do vinohradov je socha sv. Urbana, ktorej sa v tomto roku dostalo úprav svedčiacich o všeobecnej úcte k tomuto svätcovi a trvalom záujme o rodné hniezdo. Nadšenci majúci zmysel pre vinohradníctvo sledujú aj to, čo sa nachádza za kúskom zeme, na ktorom sú zrastené korene plodonosnej révy s generáciami trávnických i v nedávnej dobe prišlých nových vinohradníkov. Stmelil ich spoločný záujem nielen pri dorábaní úrody, ale aj pri obnove a rekonštrukcii sochy ich patróna, sv. Urbana. Po realizácii úprav za prítomnosti nášho pána farára a nášho pána starostu pripravili v areáli viníc milú slávnosť. Viac z tohto podujatia slovom i obrazom nájdete v prílohe.

Príhovor, Ing. Martina Hindického, k posväteniu sochy sv. Urbana.

Dobrý deň, Dovoľte mi aby som medzi nami privítal veľa dôstojného pána farára Štefana Bebjaka, pána starostu, vinohradníčky, vinohradníkov a hostí. Zišli sme sa tu pri príležitosti sviatku sv. Urbana ale hlavne preto aby sme sa stali svedkami posvätenia zrekonštruovanej sochy a podstavca sochy sv. Urbana. Je to pre nás trávnických vinohradníkov významná udalosť. Je to aj moja srdcová záležitosť, pretože pôvodný podstavec robil môj dedko Stanislav Hindický. Preto sme sa tento rok rozhodli, že spolu s ostatnými vinohradníkmi zrealizujeme tento zámer. Jeho výsledkom je toto nádherné dielo. Svätý Urban bol 17. pápežom v období pontifikátu 222 – 230. Stal sa ním v roku, keď bol zavraždený cisár Heliogabalus. Podľa Liber Pontificalis bol Urban Riman, syn Ponciána. Na Slovensku sú vinohrady zasvätené pápežovi svätému Urbanovi, on je vyobrazovaný spolu s vinnou révou - hroznom. Pápež Urban sa vďaka legende, ktorá hovorí, že sa ukryl vo vinici pred prenasledovaním a tým sa zachránil, stal patrónom vinohradníkov. Nevieme, či Urban, ktorý bol rímskym pápežom mal rád víno alebo zakladal vinohrady, no stal sa obľúbeným patrónom vinohradníkov. Všade, kde sa na území Slovenska pestovalo hrozno, patrí 25. máj k významným sviatkom. Vinohradníci si uctievajú tohto patróna, snažia sa získať jeho podporu a modlitbami si vyprosiť u neho priazeň a predovšetkým ochranu úrody vo viniciach. Nedá sa mi aby som nepoďakoval rodinám: p. Stanislava Laša, Štefana Trúchleho, Milana Lysíka a Pavla Hindického, ktoré sa zúčastnili na obnove tejto sochy a ostatným vinohradníkom, ktorí prispeli finančne. Ďakujem Vám všetkým, že ste prijali pozvanie na túto udalosť a dúfam, že obnovíme túto krásnu tradíciu a bude sa tu stretávať každým rokom.. Tento príhovor zakončím krásnou starou múdrosťou, ktorá hovorí: "Keď prichádza víno, odchádzajú tajnosti".

Autor článku: Ing. Martin Hindický

Fotografie dodal: Ing. Martin Hindický - ĎAKUJEME!