-A A +A
panorama

Slávnostné rokovanie Obecného zastupiteľstva v Trávnici

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Darovacou listinou uhorského kráľa Gejzu I. z roku 1075 určenou pre opátstvo vo Svätom Beňadiku,  týmto prvým písomným záznamom, sa datuje názov našej dediny a vo vymenovanom množstve iných obcí vymedzuje sa  jej „kataster“:„...Daroval som: Vo Fius majetok na dve  poplužia“. Tu, na týchto počiatočných „dvoch poplužiach“ zeme, v historických obmenách dodnes pulzuje život v mnohých formách. Je to náš domov, kde žijú  naše rodiny, ale i ľudia, ktorým sa Trávnica páči a prijali ju za  miesto svojho oddychu, z čoho máme radosť. K Fíšu sa hlásia,  s láskou  „k našim domov“ prichádzajú rodáci, na čo sme hrdí.  V tento vzácny okamih prichodí sa nám poďakovať, za všetko to, čo jubilujúcu Trávnicu napĺňa blahom, rozvojom, šíry jej dobré meno,  reprezentuje, hlási sa k hrdosti a povedomiu na tradície, zvyky otčiny, vieru a dobré mravy, vzdelávanie. Vďačiť ľuďom, ktorí vo verejnom záujme a verejno-prospešnej činnosti čas sledujú vtedy, keď sa niekto, komu chýbajú pripomenie, vnímajú ho až potom, keď sa  dostaví výsledok... V starobylej Trávnici si ceníme a ďakujeme za dianie v obci i farnosti naprieč pestrou mozaikou záujmov ľudí v nej žijúcich i tých, ktorí ju navštevujú.   Ľuďom patrí vďaka za to, že:  v Trávnici dobre žiť, dobre žiť! 940 rokov dobre žiť.