-A A +A
panorama

Slávnostné odovzdanie stavieb do užívania Trávničanom a verejnosti

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

         Slávnostnosť odovzdania stavieb „Revitalizácia centra obce Trávnica“ a „3x7 b.j. typ PROFIS“   svojou prítomnosťou 8. apríla 2011 v našej obci umocnli prítomní hostia.

 Boli nimi:

  • Podpredseda NR SR Pavol Hrušovský a poslanec NR SR Pavol Abrhan
  • Predseda nitriansekeho samosprávneho kraja Milan Belica
  • Riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania SR Ľubomír Bošanský

ďalší, ktorí prijali naše pozvanie boli

  •  Zástupcovia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre regionálny operačný program v Nitre
  • Dodávatelia  stavebných prác, projektanti, vykonávajúci stavebný dozor
  • Zástupcovia  Regionálnej rozvojovej agentúry  Nitra
  • Zástupcovia úradov úrovne  kraja Nitra – Krajského stavebného úradu, obvodu Nové Zámky,              a  spoločného obecného úradu stavebného v Šuranoch
  • Cirkevní predstavení kňaz pôsobiaci vo Veľkých Lovciach  a náš trávnický vdp. farár, p. dekan
  • Predstavitelia miestnych samospráv primátor mesta Šurany a starostovia susedných obcí Mane, Podhájskej, Radavy a Veľkých Loviec