-A A +A
panorama

Revitalizácia centra obce v etapách

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Odstraňovanie existujúceho chodníka na Veľkej strane, úpravy pri pošte, Miestnom cintoríne a pri škole sú ďalším doplnením mozaiky zmien, ktorými postupne prechádza centrum obce.