-A A +A
panorama

Prechádzka ulicami centra obce Trávnica

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Kráčajúc po novom chodníku Cintorínskou ulicou a vidiac kompaktné prepojenie cesty, súvislého chodníka a odvodňujúceho žľabu, príjemné prostredie zelene a oddychových ostrovčekov  sa nám dostáva dobrého pocitu, pekného pohľadu a dojmu, ktorý pretrvá... Taká je nezvyčajná premena nielen Cintorínskej, ale aj iných ulíc trávnického centra obce.