-A A +A
panorama

Ples Rodičovského združenia 2007

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Dňa 27.januára 2007 sa v miestnom KD v Trávnici uskutočnil tradičný fašiangový ples Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ v Trávnici.

Ako obvykle ho pripravovali rodičia detí, ktoré navštevujú ZŠ v Trávnici, hlavne mamičky, členky výboru RZ nielen z Trávnice ale aj Podhájskej, pretože obidve obce spája 1 školský obvod.
Účasť bola výborná, zábava tiež, veď je predsa fašiangové obdobie, tak prečo to nevyužiť.
Do tanca nám hrala živá kapela, podávala sa chutná večera, o ostatné občerstvenie ako aj o bohatú tombolu od sponzorov bolo postarané, takže zábava trvala do rána bieleho.
Tešíme sa už teraz na opätovné stretnutie učiteľov a rodičov na spoločnej pôde, ktoré prispieva k vzájomnému porozumeniu a ešte lepšej spolupráci oboch strán.
Veríme tomu, že aj ďalší ročník bude aspoň tak úspešný ako ten posledný.

Za výbor RZ pri ZŠ s MŠ v Trávnici predsedníčka výboru Soňa Bartoníčková