-A A +A
panorama

Odovzdanie stavby „Revitalizácia centra obce Trávnica“

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Začiatok výstavby bol 21. mája 2010 a v tom istom roku  15.decembra bola stavba ukončená.
Výdavky po verejnom obstarávaní boli celkom v sume 642 033,91 EUR.
Oprávnené výdavky  po verejnom obstarávaní predstavovali  sumu  616 371,38 EUR, ktorých 

85%  pochádza z fondov EÚ
10%  zo Št. rozpočtu  SR
5%  z vlastných zdrojov teda z rozpočtu Obec Trávnica
a ďalšie výdavky obce pre komplexné riešenie sú  = 34 299,53 EUR.

Dokončenú stavbu obec Trávnica zápisnicou prevzala  15.12. 2010 s termínom kolaudácie 11.1. tohto roku. Deväť stavebných objektov tohto projektu komplexne prepojilo potreby občanov v zvýšení kvality vo viacerých  oblastiach života a   zhodnotilo využiteľnosť a cenu centra obce.  Nemožno nevysloviť všetkým partnerom: VĎAKA!

  • Dodavateľ stavby: Združenie Vestam Company s.r.o. Nitra a  Cesty Nitra a.s.
  • Stavebný dozor -  Štefan Zaujec a Juraj Žigray
  • Externý manažment - Regionálna rozvojová agentúra Nitra
  • Stavbyvedúci – Ján Bédi