-A A +A
panorama

Medzinárodný folklórny festival Východná 2016 cieľ výletu Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trávnici

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Boli časy boli, ale sa minuli, po maličkej chvíli minieme sa i my.

Keď sa my minieme minie sa celý  svet. Akoby odpadol z červenej ruže kvet. 

 

Túto pieseň sme si zaspievali a ďalšie iné. Mnohé zaujímavé remeslá sme videli.

Za dodané fotografie veľká vďaka, Marošovi Haluzovi, Monike Holečkovej a Adrike Konkolyovej.