-A A +A
panorama

FS Trávničanka na prehliadke seniorských speváckych súborov 12.09. 2015 v Žitavanoch.

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

...piesňami a krásnym fíšanským krojom pozdravila ostatných svojich stavovských príslušníkov skôr narodených členov  Jednoty dôchodcov na Slovensku. Popoludnie v spoločnosti zúčastnených súborov sa nieslo v duchu radosti zo života, dobrej nálady a pohostinnosti domácich z obce Žitavany. 

Leť, pieseň ľudová a rozdávaj radosť!