-A A +A
panorama

Európsky deň rodičov a škôl 2004

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

V piatok, dňa 8.októbra 2004 sa v dopoludňajších hodinách rodičia, starí rodičia, vyučujúci a deti z prvého stupňa ZŠ s MŠ v Trávnici stretli na 3. Európskom dni rodičov a škôl. Cieľom bolo podporiť efektívne zapojenie rodičov do vzdelávacieho procesu ich detí, vytvoriť vzťahy medzi školou a rodičmi na kvalitatívne novej úrovni s poukázaním na dôležitosť výchovy k umeniu, k estetickému cíteniu, jednoducho otvoriť školu rodičom v záujme toho najcennejšieho - našich detí.

Organizátorom je EPA (Európska asociácia rodičov), za Slovensko aktivity koordinuje SRRZ (Slovenská rada rodičovských združení), ktorej členom je aj ZRPŠ pri ZŠ s MŠ v Trávnici.

Obecný úrad poskytol Dom kultúry, rodičia sa postarali o chutné občerstvenie a všetci spoločne strávili zopár príjemných hodín naplnených tvorivými hrami a súťažami.

Súťažilo sa v streľbe lukom a kušou na cieľ, čo zaujímalo obzvlášť chlapčenskú časť, dievčatá sa mohli podučiť od starých rodičov remeselnému umeniu košikárky, metliara, vyšívačky; teta medovnikárka pripravila sladké ceny.

Svoje umenie paličkovania predviedli študentky Stredného odborného učilišťa v Kalnej nad Hronom, rovnako ako aj ich spolužiak svoje majstrovstvo v kreslení. Na návštevu prišli aj mladší kamaráti z MŠ.

Počas spoločne strávených chvíľ deti spolu s rodičmi a pedagógmi vytvorili zaujímavé kreácie zo zafarbenej ryže, korenín a iných pochutín ich nalepením na papier.

Na záver sa deti zabavili pri rytmickej hudbe.

Po skončení akcie boli všetci bohatší o nové skúsenosti a pocit spolupatričnosti a môžeme konštatovať, že cieľ podujatia bol naplnený vrchovatou mierou.

Touto cestou by som sa v mene Rady rodičov ZRPŠ pri ZŠ s MŠ v Trávnici chcela poďakovať všetkým zúčastneným za podporu a pomoc pri organizovaní vydarenej akcie.

Zároveň vyjadrujem presvedčenie, že do spoločných tvorivých dielní a iných podujatí sa bude zapájať v budúcnosti stále väčší počet rodičov, aby tak prispeli svojou troškou k lepšiemu spoznaniu a pochopeniu sa detí, rodičov a pedagógov a tým v konečnom dôsledku k lepšej spolupráci medzi rodinami a školou.

Soňa Bartoníčková