-A A +A
panorama

Dobrovoľný hasičský zbor v Trávnici 20.12. 2014 bilancoval.

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

 

Spoločné stretnutie sa nieslo v atmosfére predstáv a plánov do budúcna, ako aj poohliadnutím sa za končiacim sa rokom.  Všetkých tešil fakt, že rôzne generácie hasičov Trávničanov zastrešila budova Požiarnej zbrojnice, priestory ktorej boli v minulom roku upravené. Zaujímavé je, že po dlhej dobe sa o požiarnický šport zaujímajú Trávničanky.  Aj v tomto roku sa tešíme na reprezentáciu obce Trávnica touto spoločenskou organizácia.