-A A +A
panorama

Dnes sa v Trávnici konal dobrovoľný odber krvi

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Zúčastnilo sa ho     29 dobrovoľníkov.  Všetkým za  ich nezištnú pomoc odkázaným i profesionálom úprimne ďakujeme. Poďakovanie tiež patrí Miestnemu spolku Slovenského červeného kríža, ktorého členky pre všetkých pripravili občerstvenie.