-A A +A
panorama

Deň matiek 2007

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Dňa 13.mája 2007 sa v miestnom KD v Trávnici uskutočnila slávnostná akadémia ZŠ s MŠ v Trávnici poriadaná miestnym OCÚ pri príležitosti Dňa matiek.

Program pripravovali členky pedagogického zboru ZŠ s MŠ v Trávnici, účinkujúci boli naši najmenší – teda škôlkári a deti zo ZŠ.
Nuž a tak mali prítomní rodičia detí možnosť uvidieť, aké šikovné a milé naše deti sú. Účasť bola výborná, pretože nielen mamičky, staré mamy, tety, susedy, ale aj „silnejšia“ časť Trávnice si prišli v hojnom počte vychutnať slávnostné popoludnie.
Nám už teraz prichodí len poďakovať sa organizátorom a účinkujúcim v mene širokej trávnickej pospolitosti za krásny zážitok a popriať nám všetkým, aby takýchto príjemných chvíľ naplnených ľudskou spolupatričnosťou bolo čím viac.

Autor: Za Rodičovské združenie v Trávnici Soňa Bartoníčková