-A A +A
panorama

Cintorínska ulica v znamení dvoch projektov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

        Prelom roka 2009 a 2010 znamenal pre Cintorínsku ulicu začiatok veľkých zmien. Táto po jednej strane bola lemovaná postavenými rodinnými domami a po druhej agátovým stromoradím s krovitým podrastom po oboch stranách stromoradia. Krátkoveké listnaté opadavé dreviny boli z časti poznačené presychaním, ale najmä sprevádzané bujným vzrastom popínavých krovitých a burinových rastlín, ktoré sa ťahali do výšky korún agátov.

Táto časť dediny v súlade s Územným plánom obce Trávnica bola určená na výstavbu nových domov. Skutočne, práve na sklonku roka 2009 boli 29. októbra postavené základy obecných bytoviek. Priestor v ich bezprostrednom okolí s takouto vegetáciou by v budúcnosti vytváral rušivý dojem. Pre túto ulicu nastal čas zmien stavebných, dopravných, estetických a to nielen v projekte výstavby obecných nájomných bytov "3 x 7 b.j. - Trávnica typ PROFIS", ale aj v projekte "Revitalizácia centra obce Trávnica". Oba sa vzájomne dopĺňali so zreteľom na účel a estetické vnímanie celku realizovaných prác. Bujné podrasty spolu s agátmi boli odstránené a časom nahradené novou náhradnou výsadbou, ktorá pridá na hodnote plánovaných oddychových zón v podobe lavičiek.  Vzniknutý priestor po odstránení drevín umožnil  vidieť postupné napredovanie stavebných prác na Cintorínskej ulici. Bujné dreviny postupne ubúdali, stavby, naopak,  pribúdali...