-A A +A
panorama

23 dobrovoľných darcov krvi 12.11. 2018 v Trávnici prišlo a pomohlo

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Všetkým, ktorí boli ochotní prísť, vyhrnúť si rukávy a pomôcť úprimne ĎAKUJEME!!! 

Rovnako poďakovanie patrí trávnickému Miestnemu spolku slovneského červeného kríža za pohostinnosť a vynikajúcu atmosféru.