-A A +A
panorama

14. júna 2013 sa v kultúrnom dome uskutočnila výročná členská schôdza trávnických matičiarov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Matičiari v Trávnici si vyhodnotili činnosť v predchádzajúcom roku a zároveň prítomných oboznámili s tým, čo by chceli robiť v tomto. Želáme im splnenie všetkého, čo si predsavzajú a pri prezentovaní Trávnice im prajeme úspechy  bohaté i čerstvé pramene námetov a inšpirácií.