-A A +A
panorama

Poľovnícke združenie

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

História a súčasnosť       

Logo SPZSúčasné poľovnícke združenie vzniklo v roku 1948. Samotnému vzniku predchádzalo zlúčenie dvoch združení, z ktorých jedno viedol Štefan Lehocký a druhé Ján Vozárik. Pri založení malo 22 členov. V roku 1960 sa poľovníckym hospodárom stal Mikuláš Václav a po ňom v roku 1979 Karol Lehocký. Momentálne na hospodárskej stoličke sedí Milan Bako. Prvým predsedom združenia bol Štefan Skačan, ktorého nasledovali Karol Jelínek, Dezider Majerčík, Mikuláš Václav, Štefan Száraz, Daniel Vašek a Vladimír Bako, ktorý ako predseda pôsobí dodnes.

V roku 1974 naše združenie zaznamenalo doposiaľ najväčší poľovný úspech, kedy sa ulovilo 860 zajacov, 714 bažantov a 70 bažantov bolo odchytených. Tradične najlepšími strelcami v tých rokoch boli Anton Čaplák a Vincent Výžinkár. Aktuálny lov malej zveri predstavuje 30 kusov zajacov a 60 kusov bažantov.

Prvý diviak v našom revíri bol odlovený Štefanom Lehockým v roku 1958 a prvého jeleňa odlovil Vendelín Bako, ktorý v našom združení doposiaľ pôsobí ako čestný člen. Poľovnícke združenie momentálne loví približne 20 kusov srnčej zveri, 10 kusov diviačej, 3 kusy danielej a jelenej zveri za rok.

Poľovnícke združenie Trávnica už niekoľko rokov organizuje tradičný Juliáles. Spočiatku bol situovaný do Agačiny v Dolinkách, avšak momentálne je každoročne organizovaný na futbalovom ihrisku a teší sa utešenej návštevnosti. Naše združenie taktiež organizuje Poľovnícky ples, ktorý v tomto roku zožne jubilejné 15 opakovanie.

Momentálne združenie má 30 členov, ktorí sa aktívne zúčastňujú pri cieľavedomom chránení a zachovávaní genofondu ako kultúrneho dedičstva nášho regiónu.

Aktuality poľovníckeho združenia

2 september, 2011 - 14:53
Ilustračný obrázok

V náhradnom termíne sa práve v túto poslednú augustovú sobotu uskutočnil tradičný Juliáles. Žiaľ, ani na pomenovanie, ani na tradície počasie nepozerá, a tak v tradičnom termíne, hoci organizátori všetko zabezpečovali, sa toto očakávané podujatie v obci uskutočniť nemohlo. Kolobeh prírody s  jej krásou i drsnosťou je práve tým, čo poľovníkmi neotrasie, naopak,  je pre nich výzvou. Rovnako, ako pohostinnosť, ktorou vždy svoje aktivity okorenia. Nesklamali ani teraz. Prípravy náročné na čas, a dostatok  ľudí v prekrásnej scenérii Doliniek, Agačiny, ktoré akoby z výšky dozerali dolu na ihrisko a život na ňom, pohodovo zvládli a nezabudli pritom na nikoho, neponechali nič náhode.

17 august, 2011 - 18:45
Ilustračný obrázok

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Trávnica Vás srdečne pozýva na tradičný Juliáles(s podtitulom "posunutý") 2011, ktorý sa uskutoční dňa 27.8. 2011 na futbalovom ihrisku v Trávnici.

Juliáles na Facebooku

9 marec, 2011 - 20:49
Ilustračný obrázok

Trávnický poľovný revír prináša radosť, relax a uvoľnenie nie jednému návštevníkovi našich polí a lesíkov. O to väčšou radosťou vás naplní, ak výsledok dlhoročnej práce a chovu prinesie v podobe odloveného bronzového jeleňa. Fíšanský chotár nepatrí medzi  jelenie revíry, ale vďaka svojej polohe sa u nás vyskytujú takzvané bočné jelene. Výskyt takýchto jeleňov nie je sporadický. Vďaka výsadbe kukuricových lánov a mnohých mladých neprerezaných častí lesa (mladín) sa u nás vyskytujú nielen jelene, ale aj vodiace diviačice a zver danielia.