-A A +A
panorama

Druhý najsilnejší jeleň v okrese

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Trávnický poľovný revír prináša radosť, relax a uvoľnenie nie jednému návštevníkovi našich polí a lesíkov. O to väčšou radosťou vás naplní, ak výsledok dlhoročnej práce a chovu prinesie v podobe odloveného bronzového jeleňa. Fíšanský chotár nepatrí medzi  jelenie revíry, ale vďaka svojej polohe sa u nás vyskytujú takzvané bočné jelene. Výskyt takýchto jeleňov nie je sporadický. Vďaka výsadbe kukuricových lánov a mnohých mladých neprerezaných častí lesa (mladín) sa u nás vyskytujú nielen jelene, ale aj vodiace diviačice a zver danielia.

Nášho bronzového jeleňa hodnotili  v dňoch 25.2 až 27.2 na chovateľskej prehliadke v kultúrnom dome vo Svodíne.  Každoročnú povinnú chovateľskú prehliadku organizovala Obvodná poľovnícka komora. Pre nezasvätených do poľovníctva, každé poľovnícke združenie je povinné predložiť výsledky chovu a selektívneho odlovu vo svojich revíroch. Na túto prehliadku sa predkladajú všetky ulovené a uhynuté trofejové zveri, kde ich hodnotí odborná komisia poľovníkov, zoológov a komisárov. Hodnotí sa podľa kritérií C.I.C. (Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri), ktoré sú štandardné po celom svete. Podľa týchto kritérií jeleň odlovený  22.12.2010 Petrom Kenderom dosiahol 185,4 C.I.C. bodu a tým dosiahol bronzovú medailu. Úspešnému strelcovi touto cestou gratulujeme!

Lovu zdar!