-A A +A
panorama

Miestny odbor Matice slovenskej

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Matica slovenskáPoslanie Matice slovenskej

Poslaním Matice slovenskej je upevňovať slovenské vlastenectvo, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti, zúčastňovaťsa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry, pôsobiťna mládež v duchu národných, mravných a demokratických hodnôt.

Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského a jej cieľ: v členoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosťbudiť, rozširovaťa utvrdzovať; slovenskú literatúru a krásne umenia pestovaťa podporovať, a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa napomáhaťa na jeho zveľaďovaní pracovať.”
Stanovy Matice slovenskej 1863 (§ 1)

Založenie miestneho odboru Matice slovenskej

Miestny odbor Matice slovenskej bol založený dňa 23.7.2010 na Valnom zhromaždení, ktorého sa zúčastnili: Jozef Štajner, riaditeľ DMS v Šuranoch, pani Katarína Fučíková, tajomníčka Okresnej rady MS a občania, ktorí prejavili záujem o členstvo v MO MS. Na Valnom zhromaždení sa uskutočnila voľba predsedu a voľba členov výboru. Za predsedníčku bola navrhnutá a zvolená Mgr.Adriana Konkolyová.

Na zasadnutí výboru bola za tajomníčku zvolená Marta Görögová a pokladníčkou sa stala Daniela Menčíková.

Založenie MO MS v Trávnici umožňuje aktívnu účasťna aktivitách a podujatiach organizovaných Maticou slovenskou.

Činnosť miestneho odboru

  • Pravidelná účasť speváckeho zboru Škovránok na prehliadke zborov Ozveny, ktorá sa každoročne v decembri uskutočňuje v Rímsko-katolíckom kostole v Šuranoch.
  • Vystúpenia speváckeho zboru v kostole pri príležitosti Vianočných a Veľkonočných sviatkov.
  • Vystúpenia speváckeho zboru pri príležitostných podujatiach (kolaudácia stavieb, Stavanie mája a iné).
  • Organizácia návštevkultúrnych podujatí(divadelné predstavenia, folklórne slávnosti, výlety).
  • Príprava podujatí organizovaných obecným úradom.
  • Zorganizovanie Katarínskej zábavy 

Aktuality miestneho odboru Matice Slovenskej

23 apríl, 2012 - 16:31
Ilustračný obrázok

     Obec Trávnica,  Miestny odbor Matice slovenskej a Základná škola s materskou školou Trávnica,  vedno spolu malí – veľkí, mladí a tí skôr narodení,    všetkých srdečne pozývajú na tradičné stavanie obecného mája, 30. apríla 2012 o 17:30 h  na netradičnom priestranstve.  Na Vašu účasť sa tešíme na nedávno obnovenom ústrednom priestranstve pred budovou základnej školy, a to  v  pestrých krásnych  fíšanských krojoch.  Pri vždy peknej ľudovej pesničke, v krojovej paráde rodného Fíša,  skromnom občerstvení a sviežej nálade   radi s Vami, vážení spoluobčania, postavíme obecný máj. 

28 november, 2011 - 12:08
Ilustračný obrázok

26. novembra 2011  sa v kultúrnom dome uskutočnila Katarínska zábava, ktorú zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej. Na úvod  bol pripravený kultúrny program. Prezentovali sa v ňom  šikovní a talentovaní ľudia, ktorým je obec Trávnica veľmi blízka.   Ako prvá sa predstavila  Barborka Dvorská, študentka operného spevu na Konzervatóriu v Bratislave, a to  piesňou od Giovaniho Pergolesiho  „Se tu m ´ami“   a tiež piesňou  od Mikuláša Schneidera-Trnavského  „Zaspievalo vtáča“, ktorú   spievala so Slávkou Zámečníkovou.   Na klavíri ich doprevádzala  Haimoni Balgavá.  V našej obci sa príjemne cítia nielen miestni obyvatelia, ale aj návštevníci, prisťahovaní či chalupári. Jedným z nich je aj p. Adam Kroščen.  Venuje sa hre na husliach a v ďalšej časti programu sa predstavil skladbami    „Ave Mária“  od Guno, ďalej Vivaldiho skladbou „Siciliano“  a skladbou Amadea Mózarta „Andante  Graciozo“. Na klavíri ho doprevádzal  náš  vynikajúci organista p. Mário Lička. Na záver programu vystúpila Ľubka Rácková, ktorá je tiež rodáčkou z obce Trávnica. Ľubka je členkou miestneho odboru Matice slovenskej, členkou nášho speváckeho zboru a okrem toho spieva aj v skupine Parník,  žánrovo orientovanou na  country hudbu tradičnú  aj modernejšiu, a aj najmodernejšiu s prvkami írskeho folklóru a prisťahovaleckej americkej hudby bluegrass. Po vystúpení skupiny Parník pokračovala tanečná zábava. Do tanca hral výborný muzikant, rodák z Trávnice , p. Dušan Čaplák. Katarínska zábava bola vynikajúca.  V spoločnosti svojich priateľov i hostiteľov, trávnických Matičiarov a v sprievodnom programe účinkujúcich  sa všetci  veľmi dobre zabavili a zatancovali si.

26 november, 2011 - 09:38
Ilustračný obrázok

Miestny odbor Matice slovenskej v Trávnici Vás pozýva na 

KATARÍNSKU ZÁBAVU

26. novembra 2011 od 19:30 h v Kultúrnom dome v spoločnosti hudby Dušana Čapláka.