-A A +A
panorama

Miestny odbor Matice slovenskej

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Matica slovenskáPoslanie Matice slovenskej

Poslaním Matice slovenskej je upevňovať slovenské vlastenectvo, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti, zúčastňovaťsa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry, pôsobiťna mládež v duchu národných, mravných a demokratických hodnôt.

Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského a jej cieľ: v členoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosťbudiť, rozširovaťa utvrdzovať; slovenskú literatúru a krásne umenia pestovaťa podporovať, a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa napomáhaťa na jeho zveľaďovaní pracovať.”
Stanovy Matice slovenskej 1863 (§ 1)

Založenie miestneho odboru Matice slovenskej

Miestny odbor Matice slovenskej bol založený dňa 23.7.2010 na Valnom zhromaždení, ktorého sa zúčastnili: Jozef Štajner, riaditeľ DMS v Šuranoch, pani Katarína Fučíková, tajomníčka Okresnej rady MS a občania, ktorí prejavili záujem o členstvo v MO MS. Na Valnom zhromaždení sa uskutočnila voľba predsedu a voľba členov výboru. Za predsedníčku bola navrhnutá a zvolená Mgr.Adriana Konkolyová.

Na zasadnutí výboru bola za tajomníčku zvolená Marta Görögová a pokladníčkou sa stala Daniela Menčíková.

Založenie MO MS v Trávnici umožňuje aktívnu účasťna aktivitách a podujatiach organizovaných Maticou slovenskou.

Činnosť miestneho odboru

  • Pravidelná účasť speváckeho zboru Škovránok na prehliadke zborov Ozveny, ktorá sa každoročne v decembri uskutočňuje v Rímsko-katolíckom kostole v Šuranoch.
  • Vystúpenia speváckeho zboru v kostole pri príležitosti Vianočných a Veľkonočných sviatkov.
  • Vystúpenia speváckeho zboru pri príležitostných podujatiach (kolaudácia stavieb, Stavanie mája a iné).
  • Organizácia návštevkultúrnych podujatí(divadelné predstavenia, folklórne slávnosti, výlety).
  • Príprava podujatí organizovaných obecným úradom.
  • Zorganizovanie Katarínskej zábavy 

Aktuality miestneho odboru Matice Slovenskej

11 október, 2012 - 17:02
Ilustračný obrázok

Hoci čas pokročil k farebnej jeseni a jej denné i nočné teploty poklesli naďalej nás v srdiečku hrejú spomienky na prežité chvíle uprostred našich veľhôr. Dopriali nám pookriať, tešiť sa zo života v peknom prostredí, v spoločnosti nám blízkych ľudí, s piesňou na perách a pohodou, ktorú  vydarený výlet v každom okamihu znásoboval.  Radi si pri mozaike ďalších dodaných fotografií  zaspomíname...

30 august, 2012 - 15:03
Ilustračný obrázok

...takto sme sa odviezli autobusom, pozreli si podzemnú, čerstvo osviežujúcu krásu východných Tatier, ktorú ukrýva Belianska jaskyňa. Cesta v prvý deň výletu pokračovala k ubytovaniu,  k pohode i  pohostinnosti Koliby  za   spevavo-dobrou náladou pod strechou hviezd a ticho stojacimi horami. Ich stupeň náročnosti, čerstvosť a podmanivú malebnosť sme boli odhodlaní preveriť za bieleho dňa.

30 august, 2012 - 15:09
Ilustračný obrázok

     MO MS  zorganizoval výlet pre svojich členov a obyvateľov trojdňový výlet do Vysokých Tatier. V piatok sme výlet začali návštevou Belianskej jaskyne, kde sme si zborovo zaspievali. Večer sme si zatancovali v kolibe  pri ľudovej hudbe. V sobotu nás ohromil nádherný výhľad na Lomnický štít. Lanovkou sme sa všetci vyviezli na Skalnaté pleso a Tatranskou magistrálou sme prešli k Zámkovského chate, kde sme si pochutili na výborných jedlách. Ďalej sme prešli vedľa Obrovského vodopádu k Rainerovej chate, Bílikovej chate a z Hrebienka sme sa zviezli pozemnou lanovkou do Starého Smokovca a odtiaľ električkou do Tatranskej Lomnice. V nedeľu sme sa tešili na omšu v Lendaku, kde sme spievali chrámové piesne. Boli sme nadšení ich nádhernými krojmi. Po omši sme sa zastavili na Štrbskom plese, kde sme sa poprechádzali a debatovali o zážitkoch z nášho nezabudnuteľného výletu.

Mgr. Adriana  Konkolyová