-A A +A
panorama

Miestny odbor Matice slovenskej

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Matica slovenskáPoslanie Matice slovenskej

Poslaním Matice slovenskej je upevňovať slovenské vlastenectvo, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti, zúčastňovaťsa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry, pôsobiťna mládež v duchu národných, mravných a demokratických hodnôt.

Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského a jej cieľ: v členoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosťbudiť, rozširovaťa utvrdzovať; slovenskú literatúru a krásne umenia pestovaťa podporovať, a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa napomáhaťa na jeho zveľaďovaní pracovať.”
Stanovy Matice slovenskej 1863 (§ 1)

Založenie miestneho odboru Matice slovenskej

Miestny odbor Matice slovenskej bol založený dňa 23.7.2010 na Valnom zhromaždení, ktorého sa zúčastnili: Jozef Štajner, riaditeľ DMS v Šuranoch, pani Katarína Fučíková, tajomníčka Okresnej rady MS a občania, ktorí prejavili záujem o členstvo v MO MS. Na Valnom zhromaždení sa uskutočnila voľba predsedu a voľba členov výboru. Za predsedníčku bola navrhnutá a zvolená Mgr.Adriana Konkolyová.

Na zasadnutí výboru bola za tajomníčku zvolená Marta Görögová a pokladníčkou sa stala Daniela Menčíková.

Založenie MO MS v Trávnici umožňuje aktívnu účasťna aktivitách a podujatiach organizovaných Maticou slovenskou.

Činnosť miestneho odboru

  • Pravidelná účasť speváckeho zboru Škovránok na prehliadke zborov Ozveny, ktorá sa každoročne v decembri uskutočňuje v Rímsko-katolíckom kostole v Šuranoch.
  • Vystúpenia speváckeho zboru v kostole pri príležitosti Vianočných a Veľkonočných sviatkov.
  • Vystúpenia speváckeho zboru pri príležitostných podujatiach (kolaudácia stavieb, Stavanie mája a iné).
  • Organizácia návštevkultúrnych podujatí(divadelné predstavenia, folklórne slávnosti, výlety).
  • Príprava podujatí organizovaných obecným úradom.
  • Zorganizovanie Katarínskej zábavy 

Aktuality miestneho odboru Matice Slovenskej

27 september, 2013 - 13:28
Ilustračný obrázok

Po vlaňajšom vydarenom výlete v Tatrách sme zorganizovali výlet do Chorvátska. Počas cesty nás sprevádzalo sychravé počasie. Všetci sme dúfali, že sa počasie umúdri. A tak aj bolo. Po príchode do hotela a ubytovaní sa slniečko rozsvietilo a pekné počasie nás sprevádzalo počas celého pobytu v Omišalji na ostrove Krk. Pláž, hotel a jeho okolie bolo plné Fíšanov, ich spevu, debát.  Očarilo nás mestečko nad hotelom, jeho úzke uličky, z ktorých sme do hotela zostupovali cez par Dubec, čo mnohým pripomínalo menšiu túru.  Nevynechali sme ani plavbu loďou . Na raňajkách a večeriach sme hodovali J  Spievali sme takmer stále a večer  sme si aj  zatancovali za doprovodu nášho organistu Mária.   Rozlúčkový večer sme sa zabávali po chorvátsky. Všetci sme si výborne oddýchli, zabavili sa  a na krásne spoločné chvíle budeme veľmi dlho, dlho spomínať.

25 jún, 2013 - 15:21
Ilustračný obrázok

Matičiari v Trávnici si vyhodnotili činnosť v predchádzajúcom roku a zároveň prítomných oboznámili s tým, čo by chceli robiť v tomto. Želáme im splnenie všetkého, čo si predsavzajú a pri prezentovaní Trávnice im prajeme úspechy  bohaté i čerstvé pramene námetov a inšpirácií.

26 apríl, 2013 - 08:56
Ilustračný obrázok

Opäť po roku radi uvítame každého, komu zvyk stavania mája nie je cudzí. V utorok, v podvečer prvého mája, sa v areáli základnej školy o 18:00 h stretneme pri stavaní mája a pri vždy peknej ľudovej piesni, skromnom občerstvení. Miestny spolok Matice Slovenskej, Jednota dôchodcov na Slovensku - miestna organizácia, Základná škola s materskou školou Trávnica a obec Trávnica v úzkej spolupráci pripravia toto podujatie v tradičnom oblečení, vo fíšanskom kroji. Pedagógovia našej školy  pripravili s deťmi "hravé", milé pásmo, v ktorom sa na chvíľu môžeme vrátiť do čarokrásneho detstva na Fíši. Radi uvítame každého, komu krása kroja, fíšanské povedomie a chuť zabaviť sa sú milé, stoja za to, aby boli  súčasťou života v Trávnici. Nazrite do starých truhlíc, almár či komôd, navštívte naše starenky a starenkých, radi sa s nami všetkými podelia a zašlej kráse ich mladosti vdýchnu život. Oblečte sa,  príďte a všetci spolu postavíme máj, zabavíme sa a pridáme ďalšie ohnivko do retiazky spomienok, ktoré rozveselia myseľ a zahrejú srdiečko.