-A A +A
panorama

Jednota dôchodcov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Logo JDSMiestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Trávnici vznikla dňa 14.2.2005. Kolektív dôchodcov sa usiluje o vytvorenie dobrých medziľudských vzťahov, vzájomnú pomoc, rešpektovanie záujmov jednotlivcov aj kolektívu. Výbor JDS organizuje pravidelné podujatia napr: oslavu MDŽ, slávnostné stretnutia ku Dňu matiek a Mesiacu starších, kladenie vencov k pamätníku pri výročí oslobodenia obce, výstavy tvorivých aktivít dôchodcov – fotografií, pamätníkov, albumov, kroník, výšiviek, obrázkov, dobových krojov, prútenývh košíkov. Tiež pomáhajú pri jarných a jesenných upratovacích a skrášľovacích prácach v obci. V nepodslednom rade pre našich dôchodcov organizujú poznávacie a kultúrne zájazdy. Spomenieme napr. návštevu Arboréta v Mlyňanoch, divadla v Nitre,  výlet do Gabčíkova, Bratislavy, do Banskej Štiavnice, Poľska, kaštiela vo Svätom Antone, kúpeľov  v Starej Ľubovni kúpeloch, navštívili Bojnický zámok,rekreáciu vo Vysokých Tatrách. Tradície udržiavajú posedeniami pri hudbe, stromčeku a koledách, pečením perníkov k Vianociam, výstavami dopestovaných plodov zo svojich záhrad

Predsedníčkou JDS je Mgr. Božena Návojská.

 

Aktuality Jednoty dôchodcov

6 december, 2011 - 15:53
Ilustračný obrázok

V atmosfére očakávania milej návštevy sa stretli členovia Jednoty dôchodcov miestnej organizácie        v Trávnici. S batôžkom dobrej nálady a rôznych dobrôt sa tešili na návštevu Mikuláška, ktorý má v tomto čase veľa-veľa povinností, no všetko si vo svojom diári zapísal a v organizéri naplánoval tak, že nezabudol ani na chasu trávnických dôchodcov, ani na kolektív zamestnancov Obce Trávnica a ani na p. starostu. Po stáročia vyzbrojený dobrotou a štedrosťou prišiel Mikuláš aj do tejto našej malej dedinky a milým slovom, balíčkom potešil generácie Trávničanov.   Prvá rozžiarená sviečka na adventnom venci je neklamným dôkazom toho, že Mikuláško, Lucia postupne vdychujú do našich životov čaro približujúcich sa najkrajších sviatkov v roku, čaro Vianoc. Nech je tento čas  vo Vaších rodinách pokojný, šťastný a veselý.

25 október, 2011 - 13:44
Ilustračný obrázok

Dnes, 25. októbra 2011, popoludní patril priestor zasadacej miestnosti komornej spoločnosti našich skôr narodených spoluobčanov. Svoju schôdzu aktuálne pripraveným programom prispôsobili úcte starším. Žiačky Základnej školy s materskou školou v Trávnici pod vedením p. učiteľky Konkolyovej piesňami hneď v úvode navodili atmosféru vďaky a pridanými slovami básnika Milana Rúfusa nám pripomenuli, že „starká je vľúdna, má boží pokoj v duši. Starká sa o nás s nikým nedelí, pri nej má týždeň sedem nedelí.“ Naozaj, sviatočnú pohodu si vychutnávali prítomní členovia tejto organizácie, ktorá združuje ľudí duchom určite  mladistvých, veselých, bohatých na skúsenosti i dobré rady a pohladenie či láskavú náruč. S takouto srdečnou výbavou, tempo  uponáhľanej doby, ktorú žijeme neoceniteľne zmiernia a malým či veľkým zláskavejú.

20 jún, 2011 - 11:23
Ilustračný obrázok

V tento víkend sa v Trávnici hodovalo. K hodom neodmysliteľne patria prípravy, v ktorých má nezastupiteľné miesto samotné upratovanie. Aj trávnickí dôchodcovia prispeli k tomu, aby bolo v dedine čisto, útulne a tiež, aby verejné priestranstvá bohaté na okrasné rastliny vynikli odburinením a úpravou. Starostlivosť o časť pri oplotení cintorína a samotnom parkovisku pri cintoríne je už samozrejmosťou týchto našich spoluobčanov, ktorých činnosť v miestnej organizácii združujúcej dôchodcov v tejto podobe prináša radosť nám všetkým. Sú "veselou kopou", ktorá nás príjemne prekvapuje.